Philips kommer i sommer med en ny generasjon LCD:
-Pixel Plus 2HD
-AMbilight 2
-37" og 42" med sensor for automatisk tilpassing til lysforhold
-42" med USB og 802.11g
-design lik 9986

Ser at serien noen steder kalles PF9830.


Robert-