Har idag både Samsung nettbrett og mobil. I tillegg til bla forskjellige pc'er og Synology server.

I utgangspunktet har jeg da sett etter en Samsung smart tv for bla å kunne koble mobil og nettbrett til tv'en.

Eller er dette egentlig ikke MUST - sålenge feks tven er DLNA og smart?
Vil en miste noen av funksjonalitetene nettbrettet og mobilen har hvis det ikke kjøpes en Samsung?