Har denne Sony TV-en med CAM-module fra Canal Digital. Ønsker å renummerere alle digitale kanaler slik at alle bestilte kanaler kommer i nummer-rekkefølge (uten opphold i nummereringen) og med en annen sortering enn det Canal Digital har forhåndsvalgt.

Får ikke dette til, får bare til å slette kanaler i lista.
Dette gjelder også favoritt-lista

Har en Samsung-TV med samme CAM-utrustning. Her kan alle kanaler renummereres via et PC-program og overføres via USB-minnepenn.

Skal renummerering av kanaler være mulig på denne TV-en?