Min 6 uker gamle Panasonic G30 50# vil plutselig ikke skru seg på. Jeg kan skru den på med av/på knappen for å få den i standby, men den vil ikke skur seg på når jeg holder "1" på fjernkontrollen inne. Ikke når andre knapper holdes inne heller.

Ikke hjelper det å trykke på de andre knappene på sidene av panelet heller. Det røde lyset til høyre for på tven lyser og blinker når jeg holder kanppeene inne, men ingenting skjer. Noen som har vært borti lignende?

Kjedelig med en tv som kun er 6 uker gammel. Jeg er takknemlig for all hjelp!