Synderen var en 3com hub TP800 altså 8port 100MHz hub. Power av og på på denne løste problemet. Samsung devicene fikk nett uten problem. Netverkstest OK!

Det underlige var at en pc som også var koplet på hub'en ikke hadde noe problem, heller ikke når jeg byttet om på portene på hub'en. Jeg forsto problemet først da jeg koplet på en laptop ved siden av samsungene og pc'en på huben. Det gjorde jeg fordi jeg ville overvåke nettet med wireshark, se hvilke meldinger som gikk til/fra samsungene. Det ble ikke nødvendig da power av og på, på hub'en, gjorde at alt begynte å virke.

Jeg har brukt hub'en før, altså flere oppsett og aldri hatt noe problem med den før nå. Lurer veldig på hvordan noe så enkelt som en hub kan bli koko.

Apparatene som nå virker utmerket er ZyXel P2812 med telenors firmware (levert jan 2012), Samsung TV PS50C685, altså 6 series og Samsung BluRay BP-C5900 ingen problemer med DHCP eller å komme på net. Og, for å gjøre det helt klart, alt dette er wired, ikke noe trådløst involvert idette. Oppsettet er nå Auto på samsungene.

Til alt overmål fikk jeg også DHCP til å virke på Silicon Graphics Indigo2 og Indy, noe som altså ikke virket mos SMC routeren. 8)

Knut