Står mellom disse tvene.

Kjelleren stuen er helt mørk og har kontrollert lysforhold.

Sitte avstand blir ca 2m

Det er film som blir prioriteringen.

Noe formening om hva som vil gjøre seg best for meg?

Tvene koster ca det samme. Så prisen spiller ingenrolle.

EDIT: Vil jeg merke store forskjell på 5"?