Jeg var nylig i USA, og fikk derved gleden av å beskue nært sagt samtlige plasmaskjermer markedet har å tilby. De nye Sony HD skjermene var på plass, Panasonic's HD skjermer (PX-serien, ikke den kommende CX300) og mye annet snadder.

I butikker er det generelt vanskelig å bedømme kontrast (=sortnivå), men jeg så uansett at Panasonic helt klart var kongen på haugen, også i forhold til de helt nye Sony modellene.

Det mest spennende aspektet er jo etter min mening graderinger. Plasmaskjermer har jo vært langt mer plaget av disse graderingene og ustabilitetene i bildet enn f.eks. en DLP-projektor (der kanskje Action! MKII og forhåpentligvis Optoma H77 som jeg har bestilt meg er eksempelet på hvor stabilt overganger kan bli selv med såkalt 10-bits video).

Sony oppgir 14-bit. Dette tilsvarer altså over 10.000 ulike grunnfarger, mot kun 256 på standard 8-bits skjermer. Panasonic oppgir 10-bit, altså ca. 1000 pr. grunnfarge.

Ved visning av HD-materiale, var jeg overrasket over at graderingene og ustabiliteten var nær sagt den samme på 10-bit og oppover. 8-bits skjermer har tydelig mer graderinger, men Panasonics skjermer seg ikke ut til å ha stort tydeligere overganger enn Sony.

Graderinger er jo en ting, men spesielt for plasma-teknologien er den nevnte ustabiliteten. Fenomenet kan beskrives ved at pixlene ikke får "bestemt" seg, spesielt synlig i mørke og mellommørke områder. Pixlene endrer status, og minner mye om de såkalte "maurtuene" en diskuterer på DLP. På plasma er imidlertid dette fenomenet langt mer fremtredende, og beveger seg mye lenger opp på gammaskalaen, faktisk helt opp, men er ikke like tydelig i lyse scener. Jeg antar dette fenomenet har sammenheng med plasmacellenes natur, der du "antennes", men ikke nødvendigvis raskt nok eller stabilt nok til å opprettholde stabile overganger.

Graderinger og denne ustabiliteten er nok imidlertid relatert, men faktum er altså at de nye 14-bits skjermen ikke er stort bedre på verken graderinger eller stabiliteten... Spørsmåler er derved om 14-bit bare er en form for hype...

DLP, som så langt har benyttet 8-bit, og først nå ha beveget seg opp mot 10 (Sony påstår 12-bit på sin HS20 LCD), har langt mindre tydelig graderinger...

Er vel å anta at det en observerer som ujevne overganger nødvendigvis ikke vil bli bedre med flere bits, men ligger mer som en del av teknologien. Noen her har nevnt at 8-bit bør holde, og det kan kanskje stemme det... Imidlertid var jo graderinger synlige på NEC HT-1000 (som oppgir 10-bit), men langt mindre synlige enn på den generelle plasma, så det er mulig flere bits iallfall kan bidra noe, såfremt ikke teknologien som sådan er flaskehalsen...