Dette verktøyet er et særdeles godt visuelt hjelpemiddel for direkte sammenligning/ statistikk på aktuelle størrelser.
Gir feks. nyttig informasjon om hvor mye flateinnholdet øker ved å gå opp i størrelse.

Visual TV Size Comparison : Display Wars


Hilsen