I TV-tider hvor påfallende mange produsenter og konsumenter later til å være mer opptatt av hvor flat TV-en er, enn av selve bildekvaliteten, er det befriende med produkter hvor bildekvaliteten har førsteprioritet.

Sonys nye bakprojeksjons-TV KDS-55A2000, er på mange måter et slikt produkt. Den 55-tommer store og full-HD-oppløste (1920x1080) Sony-TV-en har mange sterke sider, og tilbyr blant annet bildejusteringsløsninger som vitner om at produsenten har hatt bildekvaliteten høyt på dagsordenen.

En smule paradoksalt, vil kanskje noen mene, at en bakprojeksjons-TV står fram som noe av et entusiastprodukt i en TV-jungel hvor det er langt mellom de riktige godbitene. Bakprojeksjons TV-ene har tross alt, og ikke helt ufortjent, opparbeidet seg et tvilsomt rykte som store TV-er med heller laber bildekvalitet. Men det var før i tiden.

Faktum er at bakprojeksjons-TV-ene har hatt tatt steget inn i en ny tidsalder med indtroduskjonen av nye teknologier som LCoS(D-ILA og SXRD) og DLP(Digital Light Processing™ ). Produsentene har dessuten fått bukt med tidligere problemer som dårlig bildegeometri, ujevn lyskonformitet og beskjeden lysstyrke. Viftestøy er heller ikke noe problem, bare sørg for at luften får ventilere.

Vi har sett flere eksempler på gode bakprojeksjons-TV-er de siste par åra, og lot oss imponere av JVCs 56-tommer HD-56ZR7U da vi testet den tidligere i høst.

Les testen på Forbruker.no: Stor og god.

Les vår mest aktive tråd om denne TVen: http://avforum.no/forum/tv-apparater...ht=KDS-55A2000