Hva trenger man for å kunne prate over nett på PL3? Er det trådløst med overføring gjennom blåtann det eneste som funker? I så fall, hvor kjøpes denne?