Om man ser bort fra feil i programvare og diskusjon om funksjonalitet, og heller ser på det helt elementære som bildekvalitet, er det ikke slik at man bør kunne forvente perfekt kvalitet fra en hvilken som helst mottaker når signalet er hentet fra en digital kilde (DVB med godt signalnivå) og levert digitalt via HDMI?

Man ser med forundring på lange diskusjoner, f.eks vedr. CD's enkleste HD-mottaker og den støy det påstås at den skaper i bildet. I min naivitet, og som en oldtimer i databransjen, trodde jeg vitterlig at man måtte re-kode de digitale datastrømmene om man skulle klare å mikse inn skygger og striper som det snakkes om, og disse banalt enkle boksene har da ikke skyggen av den prosessorkraft som kreves til slikt. Eller er mpeg dekoderen i boksene av en så dårlig kvalitet at den ikke engang kan måle seg med frikode-varianter av sådan?

Sarkasme til siden; når stadig flere operatører velger å sperre for bruk av alternativt utstyr, hvilken mulighet har man til å kreve (gjennom forbrukerråd/teletilsyn etc) at operatørene leverer utstyr som gir den kvaliteten man bør kunne forlange (ingen forvrengning mellom mpeg encoder og TV-apparat)?