Jeg vil kunne lage opptak av ett program samtidig med at jeg ser på et annet (kun CD parabol). I tillegg vil jeg ha en svært stillegående boks (les harddisk). Kanskje både HD og mulighet til å skrive til dvd, men dette kan evt. skje via separat utstyr.

CD's egen til ca 3000 har jeg prøvd flere ganger, men den faller ut pga støy. Jeg har for øvrig mange års erfaring med en Panasonic harddiskopptager som omtrent er lydløs (kan ikke høres før en tar på den omtrent).

For meg er det altså både behov for opptak av en kanal og visning av en annen samt meget stillegående boks. Forslag ?
:grin: