kikket rundt på kanal listen og finner 2 TV1000 HD kanaler og ene får jeg bilder på 5 øst

Heter Tv1000 HD_c