Legger merke til at lydkvaliteten på PCM over SPDIF nå er betydelig bedre fra CDs HD boks (den uten harddisk). Tidligere har de høye frekvensene i lydbildet manglet. Om dette er noe som er fikset i den nye softwaren som kom i forrige uke er jeg ikke sikker på ( har brukt mest HD-PVR'en som ikke har hatt samme problem).