Hei!
Etterlyser erfaringer med SatCR.
Kva mottakere virker, spesielt HD-PVR.
Kan ein kombinere SatCR og DiSEqCSwitch når ein har mange LNb-er?