Ringte CD i dag og de sa at de jobet med opd. som gjør det mulig å ta inn fler satelliter. Dette trodde jeg var i orden siden man kan sktivere 2 diseqc porter på lnb setup. Men de viste ikke når denne sowtwareopd. skulle komme.