Fjernkontrollen til min Triax DVB 40S er gåen, men jeg har en forprogrammert "multi-kontroll" - som imidlertid ikke har definert kode for Triax.
Spørsmålet blir da som følger:
Finnes det andre "anerkjente" satelittmottagere som benytter samme fjernkontrollkoder som denne Triax-boksen?