Hei! Har en PACE mottaker med 60Gb HD, men den beg å bli full. Hvordan ordner jeg det med å få dette over på ett annet området; DVD, en annen HD..?