Har en Samsung DSR 9500Z som plutselig har begynt å få problemer på kanaler med horisontal polarisering på signalet. F.eks. TV2 og TV Norge på 1W og Viasat Explorer og Viasat History på 5Ø. Bildet fryser og brytes opp i mer eller mindre små firkanter. Lyden faller ut. Ingen problemer på signaler med vertikal polarisering. Har meget god signalstyrke og kvalitet på begge posisjoner. Har prøvd med andre LNB'er og andre Switcher uten at det hjelper. Alle koblinger er Ok. Min andre tuner, en Force 516s har ingen problemer med de nevnte kanaler.
Noen som har en slags forklaring?