Discovery Travel & Living er sannsynligvis lagt inn i familiepakken til Canal Digital. Det er som så mange ganger før bare den norske internettsiden som ikke er oppdatert i forhold til de andre nordiske landene.