Har en sat. tuner Topfield TF4000 PVR CoCI som til nå har fungert upåklagelig,
men nå synes den å ha slått seg vrang.?..?
Den kommer kun opp med beskjed om å trykke Pin-coden, dette gjør jeg(0000)
da 0000 er koden som har fungert til nå, men nå gir den kun beskjed om dette
er feil code. Jeg har prøvd det meste, uten at det hjelper.. Har slått av strøm,
har dratt ut strømledninga , har tatt ut antennekontaktene, osv..får kun opp
den samme beskjeden,: at det er feil kode......
Noen Out There som har anelse, forslag tas imot med de aller største takk!!!!
Hilsen Håkon