Noen som har satelitt tuner på pc-kort, hvordan fungerer det i forhold til vanlig tuner, kvalitetsmessig altså..funksjoner etc...