Har problemer med å få denne tuneren til å starte (førstegangsinnst).
Får opp meny for å velge Land>LNB>Hjemmetranspnder>Signaltest.
Kommer ikke videre. Kan bare trykke meg tilbake.
Noen tips?

[Løst] Jeg hadde stilt inn antenna på feil satelitt.