En kamerat skal til England over helga. Han vil ha en enkel tuner for Astra 19 øst for tyske kanaler. Noen forslag om tuner og butikker?