Har to Wantage tunere som ikke fungerer på film kanalene til CD ved avspilling av opptak. Hd kanalen fungerer som den skal mens de andre viser svart sjerm med lyd.(har fungert tidligere) Har noen meninger om dette? Virke litt rart om CD har skramblet kanalene når HD kanalen fungerer som den skal.Alle andre kanaler som jeg pleier og ta opp fra fungerer som de skal.