Hei alle venner!

Jeg driver og knoter litt med kabeltv-anlegget på jobb. Vi skal montere inn en fm-modulator, men det er ingen ledige innganger. Vi har nå 8 RF-modulatorer som går inn på en 1-8-splitter, videre til en distribusjonsforsterker og så ut på spredenettet.

Det jeg har tenkt å gjøre er å montere opp enda en RF-modulator, men da vil jeg ikke ha nok innganger på den eksisterende splitteren.

Det jeg lurer på er om det går an å "snu" en slik splitter:


Slik at de to RF-modulatorene kobles inn på utgangen, og inngangen går videre til den eksisterende splitteren.

Grunnen til at jeg lurer er fordi jeg ikke vet hva en slik splitter inneholder. Er det dioder inni der, eller hva? Jeg vil tro det fungerer, ettersom vi allerede har en slik som er "snudd":

Den er ikke merket med in/out, men jeg vil tro innholdet er det samme?