Uplink/downlink site planner with look angle and geostationary satellite shadow calculations(free line of sight) http://satellite-calculations.com ©Jens T. Sætre 2012

Denne kalkulatoren benytter Google "terreng kart" og vil vise om terrenget hindrer mottak av satellitt. Den henter også ut bilde fra google street maps hvis valgt sted er nær en vei. Google streetmap bildet vil ikke alltid vises korrekt men der google bilen har kjørt på en nogenlunde flat vei blir det rimelig bra nøyaktighet.

Google streetmap bildet fungerer ikke i Internet Explorer 9 men funker bra i Mozilla Firefox og Opera.