Det kan ofte være litt vanskelig å finne uskriftbar Canal Digitals kanalliste som inkluderer Nordig kanalnummereringen.

Her finnes en slik oversikt dekodet fra DVB tabellene på 1-west:
Channel list LCN Norway


Transponderliste 1-west, Telenor nettverk:
NIT Transponder Signalling

Og fullstending usortert service liste, 1-west, Telenor nettverk:

Service List 23.02.2012 19:38:34

De andre Nordiske landene har også tilsvarende "Nordig" kanallister:
Channel list LCN Denmark
Channel list LCN Sweden
Channel list LCN Finland