Skal gå over fra intern til ekstern disk på DM8000. Har koplet til en ekstern disk, går inn via blå knapp til Device Manager. Trykker så blå knapp/meny når jeg står på den nye disken (som er formatert i FAT32). Trykker så grønn knapp for START, men får da Unmount Failed. What to do...?