Jeg selger min ipbox 9000HD. Det står en 250 GB HD 2,5" iden og det er satt i en satelittblokk og en kabeltvblokk.. Pris 3000.-