Telenor har flyttet Thor III tre grader vestover til sin nye posisjon (samme som Amos), der den ifølge pressemeldingen skal starte opp kommersielt. Så langt sendes The Poker Channel, med sterke signaler i Norge. Muligens skal satellitten primært dekke Øst-Europa slik som Amos. Er det kommet nærmere informasjon om Telenors planer?

Pressemeldingen: TSBc completes Thor III transition - TelenorSBC