Har en viasat Pace TDS850NV mottaker. Koblet til Samsung TV med HDMI kabel som fulgte med mottakeren.

Problemet er som følger:

Lyden forsvinner fra tid til annen (forsvinner nesten helt, antydninger til knitring..). Av og til mister jeg bildet også, og feilmelding på TV kommer opp "modus støttes ikke". For å få lyden tilbake(eller bildet de ganger det forsvinner), kan jeg gjøre et av følgende:

- Slå av og på TVen
- Slå av og på mottakeren
- trekke ut HDMI kabelen av mottakeren og sette inn igjen
- trekke ut HDMI kabelen ut av TVen og sette inn i igjen

Har noen ide om hvor feilen kan ligge? (i TVen, HDMI kabelen, eller i mottakeren)?. Det kan virke som om feilen opptrer hyppigere de ganger jeg ser på HD kanaler.

Viasat kundeservice hadde ingen ide..

Setter stor pris på svar!