Lurte på om noen har aktivert denne kanalen.
Sky forlanger å få TV type og serienummer.
Kan dette spores om TV`en er kjøpt i UK?