Sliter med å finne ut følgende i brukermanual: Hvordan legger jeg inn IR-kode for TV-fabrikat på receiverens fjernkontroll?
Det går greit å legge inn koder for tilkoblet utstyr som er koblet til HDMI-innganger.