Noen som Har noen formening om Hvordan Vincent SV-238Mk Vil fungere med CM9 ??