Min kjære trofaste NAD C370 har begynt å fuske litt i det siste. For det første så har den ene kanalen begynt å gi fra seg litt ulyder; type periodisk skurring uavhengig av om det er noe annen lyd tilstede fra tv, pc osv. Dette har jeg lest meg fram til at kan være støv i volumkontrollen?

Nå i dag gav forsterkeren fra seg et lite "smell" i høyttalerne, ikke veldig høyt, men hørbart. Forsterkeren gikk så i en feilmodus vil jeg tro. Den slo seg ikke av men power-on-lyset gikk fra grønt til rødt, alle andre lys for kilde osv. var fortsatt på, men ingen lyd. Slo så av og på forsterkeren og da ble det lyd igjen. Men nå er lyden veldig forvrengt i mellombass/bass-regionen.

Hva kan årsaken være?