Prøver å få lyd i en avr255. det er koblet 2 yamaha 555 (6 Ohm) i stereo og kilden er en enkel aux (rød-hvit) koblet på analog input 1.
Problemet er at i displayet blinker oversiktbilde over høytalerne, og i manualen står det at da er høytalerne avbrutt når dette blinker.

Kan dette ha sammenheng med at receiveren møter for lav motstand?
Håper noen kan komme med et godt tipps mens vi plundrer vidre