Har planer om å oppgradere min hjemmekino bestående av Dali Concept 8 fronter og NAD755 receiver. Sett på muligheten å bytte ut receiveren med en Rotel 1550 og eventuelt bytte ut høyttalere senere. Vil et receiverbytte gi ny lyd til mine concept høyttalere?

Ser ikke så ofte på film, men hører musikk hver eneste dag. Noen andre receivere i prissegmentet som anbefales?

Er klar over at jeg da senere må finne høyttalere som spiller godt med valgt receiver. Men å kjøpe nye fronter og forsterker på en gang er nok ikke aktuelt.