eller reisen til det indre av et forsterkerrør 8)

YouTube - Journey to the Center of a Tube