Har hatt denne receiveren en stund og ikke hatt noen problemer med den. Når jeg skal gjøre innstillinger på den er det bare å bruke menu eller setup knappen så dukker menyen opp på min Samsung 52" LCD tv. Eventuelt kommer menyen automatisk opp når man setter inn mikrofonen for kalibrering.

Jeg solgte nylig mine høyttalere og koblet HDMI kabelen fra tv'n direkte i min PS3 for å få lyd. Nå har jeg igjen høyttalere, men til min frustrasjon vil ikke TV' vise menyen når jeg nå setter inn mikrofonen eller gjør valg på fjernkontroll. HDMI kabelen er nå selvsagt koblet til tv'n igjen via Monitor Out på forsterkeren. Noen som har vært borti lignende problem. Noe som må nullstilles i receiver eller tv ???

Skjønner ingen ting. Tungvint å gjøre alle valg via fjerkontrollen uten å se resultatet på skjermen