Har eit par B&W 603, Nad t752+ ein gammal tandberg forsterkar. Lurer på å koble begge forsterkarane til same høgtalarar, Kan dette vere skadelig for forsterkarane? Skal selvfølgelig bruke ein forsterkar om gangen. Hadde vore stas å fått nytta den gamle tandbergen. Håpar noken kan svare på dette