Stemmer det, SDDS har egen prossesor og lese hode på selve maskinen.

har når kommet Dolby digital i tilleg til SR og stereo. SDDS har jo også en analogt backup spor.

Så hvis man skal ha "alt" må man ha en prossesor for DTS en for SDDS og en for DD. i tilleg til 3 forskjellige leserhoder på selve projektoren. Så det er temmelig tungvint. er vell derfor de fleste kinoer standariserer innad i bedriften.