Når jeg tar på Sur. Decode så står det Dolby Digital på receiver, men hører ikke når de snakker, men hører litt lyd. Hva kan være problemet? på 7 ch stereo virker det fint...