Skal koble digitalt fra dvd-harddisk til 3805. Setter den optiske kabelen i opt1 bak på 3805. Går inn i system setup/input select/digitak in/DVDpt1.
Avspilling: amp/source/DVD/surround/standard. Da står det ANALOG i displayet og det kommer ingen lyd. Har jeg gjort noe galt? Tror at det er noe galt med kabelen.