Hei!

Jeg har nettopp anskaffet meg en PS3, som jeg ønsker å koble til min 1057 for Blu Ray-visning. Jeg ser at min PS3 har svært mange innstillinger for lyd, bla DTS og flere PCM-instillinger.

Noen idéer om hva som er korrekt, og som vil gi optimal lyd mot min 1057?