Jeg har helt siden jeg kjøpte min Rotel Rb 991, for å drive frontene bedre, fundert på hvorfor den dempet volumet med en del decibel i forhold til da jeg drev høyttalerene med receiveren. Dette kompenserte receiveren for med auto set-up med målemikrofon, men jeg syntes fortsatt det var litt pussig.
Det jeg vil frem til er at jeg i går fant en Balanced/Unbalanced-Switch bak på Rotelen, som stod på Balanced selv om jeg bruker ubalanserte kabler. Ved bytte posisjon på denne bryteren fikk jeg de decibelene jeg har savnet, jeg vil tro det var snakk om 6dB, da jeg mener å har hørt noe om 6dB gain ved bruk av balanserte kabler. Men nå lurer jeg på om denne bryteren kun har som funksjon å gi en økning på 6dB, eller om det er mere som blir feil om denne bryteren står i gal posisjon?

Edit: Rettet en leif, eller tre, og skrev om litt.