Har en hk 670 hvor det står i bruksanvisningen; 80 watt i 8 ohm og
80 amps. På forskjellige nettsider står det andre spesifikkasjoner! Hva er rett?