Hei

Jeg prøver å koble til en PS3 og Apple TV til VSX-1016 med HDMI kabler og da selvfølgelig en HDMI out til tven min. Videre så har jeg koblet til optiske kabler for å få lyden til forsterkeren da VSX-1016 kun har HDMI switch.

Lyden kommer greit inn til forsterkeren men jeg får ikke noe bilde til TVen.
Er det noen som har fått dette til???