Leste nettopp i et gammet eyefi blad fra 2001 at Rotel RSX-972 digitaliserer alt annet enn 5.1 inngangene før videre transport i reciveren. Dvs. at den digitaliserer signalene den får gjennom cd og tape inngangen. Er dette korrekt ?

<utdrag fra eye-fi> :
Et godt poeng for musikkelskere med sans for hi-fi i mer enn to kanaler, er det en egen inngang for 5.1 musikk som er fullstendig analog, og som går rett fra inngangsterminalene og rett på volumkontrollen. Det sikrer kortetst mulig signalvei og minst mulig påvirkning av lyden.

Alt annet blir digitalisert før videre transport gjennom reciveren. Det betyr i klartekst at det ikke er noen som helst mening i å benytte de analoge utgangene på DVD eller CD-spilleren. Kjøp en god digitalkabel og lev lykkelig med digital overførsel av signalene.

<slutt utdrag>