Hvordan vil et par slike spille på et sett CV! cls 215? Dette kontra NAD 218.